Godkendt §107 døgntilbud (Kbh. Kommune)

Matching-Botilbud modtager voksne med blandt andet autismespektrums forstyrrelser. Målgruppen har ofte en overbygning af psykiatrisk karakter, og har behov for individuelt tilrettelagt støtte.

Målgruppen indeholder voksne med:

  • Specifikke og generelle udviklingsforstyrrelser
  • Udviklingshæmning
  • Senhjerneskadet
  • Emotionelle/hormonelle divergenser.
  • Infantil autisme med overbygninger af psykiatrisk karakter.
  • Dobbelte diagnoser: Autisme/skizofreni, Autisme/ADHD etc.

(Der indskrives ikke kriminelle og ej heller Beboere med større misbrugsproblematikker!)

Kvalitetsstandarden og et evt. budget kan eftersendes ved at man sender sine ønsker på kontakt@matching-asf.dk